هشتمین جشنواره بین‌المللی رویان


بهترین طرح پژوهشی در زمینه سلول‌های بنیادی
Chiba Shigeru از ژاپن
نقش سیگنال دهی ناچ در سلول‌های بنیادی خونساز طبیعی و نئوپلاستیک و کاربرد بالینی اصلاح کننده‌های سیگنال ناچ


بهترین طرح پژوهشی در زمینه ژنتیک باروری
Françoise Dantzer از فرانسه 
پلی (ADP-Ribose) پلیمراز 2 به انجام درست میوز 1 و اسپرم‌زایی مردان کمک می‌کند


بهترین طرح پژوهشی در زمینه ناباروری زنان
Seyed Mohammad Moazzeni از ایران 
سلول‌های دندریتیک و بارداری: یک رابطه دو طرفه برای محافظت از جنین نیمه آلوژنیک


بهترین طرح پژوهشی در زمینه جنین‌شناسی
Bjorn Johannes Oback از نیوزلند 
انتخاب هسته از سلول اهدایی ، فعال‌سازی با واسطه اسپرم و تراکم جنین: رویکردی چند جانبه برای بهبود پی‌درپی کارایی شبیه‌سازی گاو


بهترین طرح پژوهشی در زمینه ناباروری مردان
Reddanna Pallu از هند 
نقش سیکلواکسیژنازها در تولید مثل مردان

برگزیدگان داخلی:

دکتر رامین رادپور
جهش های جدید و پلی مورفیسم TG)M(T)N) در مردان ایرانی با فقدان دو طرفه واس دفران‌ها از بدوتولد


دکتر محمد ابراهیم پارسانژاد
متروپلاستی هیستروسکوپی از سپتوم کامل رحم، دهانه رحم دوتایی و سپتوم واژن


دکتر مهری آزادبخت
آپوپتوز در جنین موشی که همزمان با سلول‌های اپیتلیال رحمی قطبی‌شده یا غیر قطبی‌شده  با استفاده از محیط کشت متوالی کشت ‌‌شده
 
goup