نهمین جشنواره بین‌المللی رویان


بهترین طرح پژوهشی در زمینه سلول‌های بنیادی 
Su-Chun Zhang از آمریکا
سلول‌های بنیادی جنینی انسان به عنوان ابزاری برای کشف


بهترین طرح پژوهشی در زمینه ژنتیک باروری 
Smita Mahale از هند 
جنبه‌های ساختاری، عملکردی و مولکولی گیرنده هورمون محرک فولیکول: کاربردها در طراحی گیرنده‌ها و مدیریت ناباروری زنان


بهترین طرح پژوهشی در زمینه ناباروری زنان 
Federico Prefumo از ایتالیا 
بررسی‌های داپلر رحم و بیولوژی تروفوبلاست در اوایل بارداری


بهترین طرح پژوهشی در زمینه ناباروری زنان
Saeed Alborzi از ایران 
متروپلاستی لاپاروسکوپی در رحم دوشاخ و دیدلفیس


بهترین طرح پژوهشی در زمینه جنین شناسی 
Leen Vanhoutte از بلژیک 
بلوغ هسته‌ای و سیتوپلاسمی تخمک های بالغ انسانی در شرایط آزمایشگاهی پس از گرفتن موقت هسته توسط مهارکننده فسفودی استراز 3


بهترین طرح پژوهشی در زمینه ناباروری مردان 
T.O. Ogata از ژاپن 
تجزیه و تحلیل هاپلوتیپ ژن آلفا در گیرنده استروژن در ناهنجاری‌های تناسلی و تولید مثلی مردان

برگزیدگان داخلی:

دکتر علی فتحی
مکانیسم‌های مولکولی کنترل کننده تکثیر و تمایز سلول‌های بنیادی جنینی 


دکتر فردین فتحی
شناسایی سلول‌های اندوتلیال مشتق شده از رده سلول های بنیادی جنینی موش CCE

دانلود کتاب جشنواره
goup