دهمین جشنواره بین‌المللی رویان


بهترین طرح پژوهشی در زمینه سلول‌های بنیادی 
Yi Liu از چین 
بازسازی بافت مبتنی بر سلول‌های بنیادی دندان در مدل حیوانی بزرگ


بهترین طرح پژوهشی در زمینه ژنتیک باروری 
Wai-sum OO از چین 
آدرنو مدولین در باروری مردانه و زنانه


بهترین طرح پژوهشی در زمینه ناباروری زنان 
Sherman Silber از آمریکا 
مجموعه‌ای از دوقلوهای تک تخمی ناسازگار برای نارسایی تخمدان: پیوند تخمدان (قشری در برابر تخریب مویرگی) و انجماد


بهترین طرح پژوهشی در زمینه ناباروری زنان
Melinda Halasz از مجارستان 
تعدیل ایمنی وابسته به پروژسترون


بهترین طرح پژوهشی در زمینه جنین شناسی 
Geetanjali Sachdeva از هند 
ارزیابی مولکولی محیط رحم در طول پنجره لانه گزینی در انسان و سایر پستانداران 


بهترین طرح پژوهشی در زمینه ناباروری مردان 
Paolo Chieffi از ایتالیا 
ژن PATZ1 نقش مهمی در اسپرم‌زایی و تومورهای بیضه دارد

برگزیدگان داخلی:

دکتر حسین مزدرانی
کاهش بی‌ثباتی ژنومی بین نسلی القا شده در گامت‌ها با استفاده از ویتامین های E و C، به عنوان آنوپلوئیدی کروموزومی و ریز هسته ای در جنین‌های قبل از لانه‌گزینی مشاهده شده


دکتر سید جواد مولا
انواع پیوندهای OCT4  به طور متفاوت در سلول های پرتوان و غیر پرتوان انسان بیان می‌شوند


دکتر محمدرضا صفری‌نژاد
پزشکی مبتنی بر شواهد بر مدیریت دارویی انزال زودرس

دانلود کتاب جشنواره
 
goup