سیزدهمین جشنواره بین‌المللی رویان


بهترین طرح پژوهشی در زمینه ژنتیک باروری 
Signe Atlmae از سوئد 
تعامل کاشت جنین انسانی: شناسایی مسیرهای بیان ژن، تنظیمات و شبکه‌های یکپارچه تنظیمی 


بهترین طرح پژوهشی در زمینه ناباروری زنان
Wenjie Zhu از چین
درمان لیزر بینابینی تخمدان با کمک سونوگرافی ترانس واژینال در زنان بدون تخمک گذاری مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی برای بررسی تأثیر دوز لیزر استفاده شده بر روی نتیجه


بهترین طرح پژوهشی در زمینه ناباروری زنان
Kaei Nasu از ژاپن 
نقش مسیر علامت‌دهی با واسطه موالونات-راس (Rho)/ پروتئین کیناز مارپیچ وابسته به Rho در بیماری‌زایی فیبروز مربوط به اندومتریوز


بهترین طرح پژوهشی در زمینه جنین‌شناسی 
Laura Cecilia Giojalas از آرژانتین 
واکنش شیمیایی اسپرم به سمت پروژسترون، مکانیسمی که می‌تواند به انتخاب بهترین اسپرم برای روش‌های کمک باروری کمک کند


بهترین طرح پژوهشی در زمینه پزشکی بازساختی 
Chengcheng Zhang از آمریکا 
سلول‌های بنیادی خونساز گسترده شده در محیط آزمایشگاهی بر سد MHC در پیوند آلوژنی غلبه کردند


بهترین طرح پژوهشی در زمینه ناباروری مردان 
Kristian Almstrup از دانمارک 
غربالگری مردان نابارور برای سرطان بیضه در محل با یک آزمایش سیتولوژیکی انزال مبتنی بر تجزیه و تحلیل تصویری خودکار 

برگزیدگان داخلی:

دکتر علیرضا پویا
تمایز سلول‌های بنیادی پرتوان القایی انسان به مولدهای الیگودندروسیت و پیوند در مدل موش دمیلیناسیون کیاسم بینایی

دانلود کتاب جشنواره
goup