پانزدهمین جشنواره بین‌المللی رویان


بهترین طرح پژوهشی در زمینه‌های ژنتیک باروری و ناباروری مردان 
Sophie Rousseaux از فرانسه 
برنامه ریزی ژنوم مردانه، ناباروری و سرطان


بهترین طرح پژوهشی در زمینه ناباروری زنان
Christiani Andrade Amorim از بلژیک 
گام‌های جدید به سوی تخمدان مصنوعی


بهترین طرح پژوهشی در زمینه‌های جنین‌شناسی و زیست‌فناوری
Guoping Fan از آمریکا 
پویایی رونویسی جنین‌های انسان و موش پیش از لانه‌گزینی با توالی یابی RNA تک سلولی آشکار می‌شود


بهترین طرح پژوهشی در زمینه اخلاق باروری
Kristien Hens از هلند 
به سوی جنین شفاف؟ پویایی و اخلاق غربالگری جامع ژنتیکی قبل از لانه‌گزینی جنین


بهترین طرح پژوهشی در زمینه پزشکی بازساختی 
Anne S. Baron-Van Evercooren از فرانسه 
نقش سلول‌های پیش ساز عصبی درون زا در مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)

برگزیدگان داخلی:

دکتر روح الله فتحی
استراتژی بهینه برای حفظ باروری: حالت‌های درون بدنی و داخل آزمایشگاهی پس از ذوب در گامت و جنین و انجماد بافت تخمدان


دکتر سیده نفیسه حسنی
مسیر پرتوانی BMP تقویت شده از طریق سرکوب TGF -β باعث حفظ حالت اولیه خود نوسازی سلول های بنیادی جنینی می‌شود

دانلود کتاب جشنواره
goup