بیستمین جشنواره بین‌المللی رویان


بهترین طرح پژوهشی در زمینه پزشکی تولیدمثل با گرایش بالینی
Jemma Evans از استرالیا 
تاثیر منفی فراورده‌های نهایی گلیکاسیون پیشرفته مرتبط با چاقی بر باروری زنان


بهترین طرح پژوهشی در زمینه پزشکی تولیدمثل با گرایش علوم پایه
Brian Hermann از آمریکا 
رونوشت‌های تک سلولی سلول‌های اسپرم‌زای موش و انسان ناهمگنی را در سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی تبیین می‌کند


بهترین طرح پژوهشی در زمینه زیست‌شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی
Hervé Petite از فرانسه 
عدم انطباق سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسان با کمبود گلوکز و استفاده سریع از ذخایر انرژی درون سلولی از طریق گلیکولیز، بقای ضعیف سلول را پس از لانه‌گزینی توضیح می‌دهد

برگزیدگان داخلی:

دکتر مهدی توتونچی
کاربرد مطالعات ژنومی در کشف مکانیسم‌های نقایص اسپرم

دانلود کتاب جشنواره

goup