بیست و یکمین جشنواره بین المللی رویان

برگزیدگان ملی:


برگزیده ملی گروه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی
دکتر مهدی جای‌مند
مزایا، چالش‌ها و چشم‌اندازهای استفاده از داربست‌های دارای خواص الکتریکی در مهندسی بافتبرگزیده ملی گروه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی
دکتر ایمان شعبانی
طراحی یک ترکیب زیست فعال دارای خواص الکتریکی جهت ساخت داربست پلی‌آنیلینی برای کاربردهای مهندسی بافتبرگزیده ملی گروه پزشکی تولیدمثل
دکتر مرضیه تولایی
آیا فعال کردن تخمک در محیط کشت پیش از انجام لقاح داخل سیتوپلاسمی تخمک، می‌تواند لقاح و به دنبال آن بارداری را در زوج‌های نابارور با علت ناباروری مردانه بهبود بخشد؟متخصصین برگزیده ایرانی مقیم خارج از کشور


برگزیده ایرانی گروه پزشکی تولیدمثل
پرفسور علی هنرآموز از کانادا
کاربرد مدل‌های حیوانی در حفظ باروری مردانبرگزیده ایرانی گروه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی
دکتر امید ماشین‌چیان از سوئیس
مهندسی سلول‌های بنیادی برای مطالعه بیماری‌ها، پیری و ترمیم


دانلود کتاب جشنواره
goup