بیست و دومین جشنواره بین المللی رویان

دانشمندان جوان ایرانی برگزیده:
برگزیده ملی گروه پزشکی تولیدمثل
دکتر امیر فتاحی
مسیرهای سیگنال دهی در لانه گزینی جنین، پزشکی بازساختی تولید مثل، گامت های مشتق شده در شرایط آزمایشگاهی، اصول مولکولی و ژنتیکی ناباروری
برگزیده ملی گروه زیست شناسی و فناوری های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی
دکتر سید احسان اندرامی 
سلول درمانی، ژن درمانی، مهندسی بافت، زیست شناسی سلول های بنیادی، siRNA و MicroRNA در تمایز، سرطان، ژنتیک مولکولی سرطان

برگزیده ملی گروه زیست فناوری
دکتر اسماعیل میرزایی
کسب مقام اول در مسابقات نانوفناوری از ستاد توسعه فناوری نانو


دانشمندان پیشکسوت و اساتید برجسته ایرانی:

برگزیده ایرانی گروه پزشکی تولیدمثل
پرفسور عباس افلاطونیان
بررسی میزان موفقیت لقاح خارج از رحمی در زوج های نابارور و راه اندازی اولین مرکز IVF ایران در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

برگزیده ایرانی گروه علوم و فناوری های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، پیوند
پروفسور سید علی ملک حسینی
انجام دهنده نخستین پیوند کبد در ایران، نخستین پیوند کبد از فرد زنده به فرد زنده در ایران و نخستین پیوند از یک کبد به دو نفر و همچنین بنیانگذار بخش پیوند اعضا بیمارستان نمازی شیراز و بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینابرگزیده ایرانی گروه زیست فناوری 
پروفسور فریدون مهبودی
پایه‌گذاری بیش از ۳۰ شرکت بیوتکنولوژی در ایران، تأسیس اولین شتابدهنده حوزی بیوتکنولوژی کشور با نام پرسیس ژن و همچنین تأسیس شتابدهنده سلامت الکترونیک کارا  (eHealth)


دانلود کتاب جشنواره
goup