اولین جشنواره بین‌المللی رویان
برنده اول: Mohamed Mitwally از کانادا
مقایسه یک مهارکننده آروماتاز با کلومیفن سیترات برای تحریک تخمک‌گذاری


برنده دوم: Ali Ahmady از کانادا 
بررسی سلولی و مولکولی توانایی لقاح اسپرم مرده


برنده سوم: Weihau Wang از آمریکا 
مشاهده دوک در گامت‌های زنده انسان با میکروسکوپ پولاریز و استفاده از آن در روش‌های کمک باروری در انسان


برنده چهارم: Simon Marina Avendano از اسپانیا
فردی که از نظر HIV در سرم، مثبت باشد، می‌تواند بدون اینکه زن یا کودک را مبتلا کند، پدر شود 


برنده پنجم: Jaffar Ali از قطر
فرمولاسیون یک محیط بدون پروتئین برای روش‌های کمک باروری در انسان

برگزیدگان داخلی: 

دکتر محمد حسین نصر اصفهانی
وضعیت کروماتین اسپرم و ناباروری مردان


دکتر مهناز اشرفی
تاثیر متفورمین بر تخمک‌گذاری و نرخ باروری در زنان مبتلا به تخمدان‌های پلی کیستیک مقاوم به کلومیفن


دکتر محمد ابراهیم پارسانژاد
برداشتن سپتوم دهانه رحم در نتیجه باروری اختلالی ایجاد نمی‌کند
 

goup