دومین جشنواره بین‌المللی رویان


برنده اول: Ri-Cheng Chian از کانادا
درمان جدید برای ناباروری زنان به علت سندرم تخمدان پلی کیستیک: بازیابی تخمک نابالغ به دنبال بلوغ آزمایشگاهی


برنده دوم: Ma'asouma Makhseed از کویت 
مبنای احتمالی ایمونولوژیکی برای از دست‌دادن مکرر بارداری


برنده سوم: Esmail Behboodi از آمریکا 
تولید بز با انتقال هسته‌ای سلول سوماتیک


برنده چهارم: Sayeed Unisa از هند
بررسی علل تولیدمثلی، جمعیت شناختی و رفتاری برای ناباروری در هند


برنده پنجم: Ahmed Mohammed Saleh از عربستان
اثر سوراخ کردن تخمدان توسط لاپاراسکوپی بر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی سرم (VEGF) و بر پاسخ انسولین به تست تحمل گلوکز خوراکی در زنان با تخمدان پلی کیستیک

برگزیدگان داخلی:

دکتر حسین بهاروند 
بهبود رشد بلاستوسیست در شرایط آزمایشگاهی و جلوگیری از از بین رفتن بلاستوسیست و فاکتور(های) موثر آن در محیط‌های کشت متوالی


دکتر مرضیه نجومی 
اپیدمیولوژی ناباروری در غرب تهران 1379-1380


دکتر غلامرضا پورمند
تأثیر پیوند کلیه بر کیفیت اسپرم و سطح هورمون های جنسی
goup